ISTORIJOS, PASAKOJIMAIMažas kambarėlis. Pro didelę skylę užuolaidoje prasiskverbia rytmetinės saulės spindulys. Jis krinta tiesiai ant merginos, gulinčios sujauktoje geležinėje lovoje. Mergina nemiega. Ji guli atmerkusi akis. Jos klaidžioja voratinklinėmis lubomis, neaiškios spalvos sienomis. Beprasmis žvilgsnis. Beldimas į duris. Pradžioje tylus, vėliau garsesnis.
Ji nesikelia. Tegul mano, kad jos kambaryje nėra, kad ji negrįžo vakar.
Jos mintis nutraukia čaižus moters balsas.
- Atidaryk duris. As žinau, kad tu čia.
Ji pašoka iš lovos. Kūną persmelkia nežmoniškas skausmas. Mergina suklumpa, tiesia drebančią ranką ant šalimais stovinčio stalo, kažko ieško. Nieko neradusi tik nusikeikia ir stengiasi atsistoti. Pavyksta. Tai ko ieškojo, mažas švirkštas ir stiklinė, buvo stalo gale. Merginos akys užsižiebia
karštligiška šviesa. Drebančios rankos siekia stiklinės. Ji tuščia. Su didžiausiais keiksmais mergina meta ją į duris. Stiklinė subyra smulkiu baltu sidabru.
Vėl smūgis į duris. Jos susvyruoja ir nuvirsta. Už jų stovi stambus išraudęs vyras. Šalimais - nusitrynusiu chalatu, susivėlusiais plaukais, smulki moteris. Vyras iš lėto artinasi prie kambaryje stovinčios šviesiaplaukės merginos.
Ji, nežinia iš kur atsiradusiomis jėgomis, vikriai užšoka ant palangės. Nori kažką pasakyti, bet staiga susvirduliuoja...
Trapus lango stiklas sudūžta. Ji skrieja lyg paukštė. Visąlaik svajojo lėkti kaip paukštė tolyn. Tolyn nuo žmonių, nuo dienų, nuo visko...
Duslus smūgis į kietą juodą grindinį. Graži, raudona gėlė, kraujo gėlė, sukrauna pumpurą ir išsiskleidžia plačiai plačiai....

(Anonimo kūryba)

 


Mano pirmieji ir, sakyčiau, blogiausi prisiminimai iš to laiko, kaip prieš kelerius metus naktimis patruliuodavau. Mus iškvietė į vakarėlį daugiabučiame name. Atvykę pamatėme 15 metų mergaitę, ištiškusią ant šaligatvio. Vakarėlis vyko vienuoliktame aukšte. Mergaitei draugai davė LSD tabletę, įtikinę, kad jai patiks. Jos "kelionė" truko apie pusantros valandos, bet buvo nevykusi - juk poveikis priklauso nuo tavo nuotaikos. Ji labai vėmė, visa apsidraskė, o kiek vėliau pareiškė draugams galinti skraidyti.
Krisdama ji trankėsi į namo sienas. Buvo penkta ryto, švito. Balandžiai lesa mėsos gabalėlius nuo sienų.
Po kiek laiko teko matyti vakarėlyje vieną keturiolikmetį: jis daug gėrė, jam kažkas davė "kokteilio", kuriame buvo amfetamino. Po alkoholio išgėręs "kokteilį", jis klaikiai vėmė. Bet jį užplūdo visi amfetamino keliami pojūčiai. Jis jautėsi trykšte trykštąs energija. Mirė nuo infarkto.

(Policininkas)


 

NARKOTIKAI ,KAS TAI ? | AR ŽINAI KĄ PERKI ? | NARKOTIKŲ MAIŠYMAS | STIMULIATORIAI | UOSTALAI | HALIUCINOGENAI | TRANKVILIANTAI | OPIATAI |
KANAPĖS | KUR GALIMA KREIPTIS PAGALBOS ? | NARKOMANO ŽARGONO ŽODINĖLIS | ISTORIJOS , PASAKOJIMAI | JŪSŲ ASMENINĖ NUOMONĖ APIE NARKOTIKUS | PATARIMAI TĖVAMS

 

ATGAL Į TURINĮ