Psichologinis tyrimas

Sutrikimų pobūdis B(199)        M(218)  B(116)        M(147) B(74)          M(92) B(101)      M(124)
Apetito ir svorio sutrikimai 125 162 79 100 38 74 61 93
Miego sutrikimai 144 154 80 106 46 75 70 97
Nuovargis ir nervingumas 151 178 95 126 55 87 80 115
Dėmesio ir darbingumo stoka 144 167 101 124 57 77 89 113
Nepasitikėjimas savimi 92 131 59 94 33 56 46 69

 

Tyrimui buvo panaudota anoniminė diagnostinė vaikų, besimokančių Šiaulių vidurinėse mokyklose,  apklausos, kurią atliko psichologė Martinkienė, lentelė. Paaugliai atsakinėjo į klausimus apie jų savijautą per paskutinius 6 mėnesius. Lentelę sudaro tokie klausimai:

"Ar buvo laikotarpis, kai jautėte gilų liūdesį?"

"Ar buvo laikotarpis, kai nenorėjote valgyti?"

"Ar sunkiau užmigdavote negu paprastai?"

"Ar dažnai pagalvojate apie mirtį?"

"Ar bandėte žudytis?" ir pan.

        Vertinant anonimines anketas, buvo skaičiuojami teigiami atsakymai. Surinkus 9 balus, anketa buvo vertinama kaip atspindinti depresinį sutrikimą.

        Viso įvertinta 1072 anketos, iš jų gauta 513 atitinkančių depresinio sutrikimo kriterijus. Tai sudaro 47,85 procentus visų tirtų paauglių, viso gauta 577 mergaičių ir 495berniukų anketos. Mergaičių grupėje depresinis sutrikimas buvo rastas 342 atvejais - tai sudaro 56,15 procentų tirtų mergaičių. Berniukų grupėje depresinis sutrikimas buvo rastas 189 atvejais, tai sudaro 38,18 procentų tirtų berniukų.

        Suicidinius bandymus nurodė 61paauglys, tai sudaro 5,69 procentus nuo visų tirtų skaičiaus arba 11,89 procentus nuo depresiškų paauglių skaičiaus. Bandė žudytis 37mergaitės, tai sudaro 11,42procentus nuo depresiškų mergaičių skaičiaus ( 324 ). Bandymą žudytis nurodė 24 berniukai, kas sudaro 12,7 procentus nuo depresiškų berniukų skaičiaus ( 189). 217 paauglių nurodė, kad dažnai galvoja apie mirtį, tai sudaro 20,24 procentus visų tirtų ir 42 procentus visų depresiškų paauglių.

        Buvo išskirtos 5 klausimų grupės, kurios leido įvertinti paauglių tyrimus :

  1. apetito ir svorio sutrikimus
  2. miego sutrikimus
  3. nuovargį ir nerimastingumą
  4. dėmesio, susikaupimo ir darbingumo stoką
  5. savigraužą ir nepasitikėjimą savo jėgomis.

        Apibendrinant rezultatus, galime pastebėti, kad beveik pusė tirtų paauglių turi depresinio pobūdžio sutrikimus.Suicidinius bandymus nurodė beveik kas 10 depresiškas paauglys. Beveik pusė jų dažnai galvoja apie mirtį, kas pabrėžia prevencinių priemonių būtinumą.

        Iš sutrikimų grupių procentaliai dominuoja nuovargio ir nervingumo padidėjimas. Procentiniai sutrikimų rezultatai, kurie beveik visose amžiaus grupėse viršija 50 procentų rodo, kad vyresnių klasių moksleiviai iš tiesų dažnai turi sveikatos sutrikimus, kurie, galimai, yra sąlygoti pernelyg didelio moksleivių darbo krūvio.

 


[Į pradžią][Stresas][Nervų sistemos ir jų dalys][Psichinės sveikatos stiprinimas][Pesimistas ir optimistas][Koks mokymosi tipas jums būdingas][Atsakymai į dažniausiai pasitaikančius klausymus apie depresiją][Savižudybė]