Kas yra pornografija?

        Esama daugybės žurnalų, knygų ir filmų lytiškumo tema. Daugelis iš jų yra šviečiamojo pobūdžio ir jokių ginčų nesukelia. O kai kuriuose pateikiama medžiaga būna tokia raiški ir vaizdi, kad gali sukelti kieno nors pasipiktinimą. Dalį iš jų galima laikyti pornografija.
        Pornografiją labai sunku apibrėžti, nes tai subjektyvus dalykas. Kitaip tariant, vieni žmonės vienaip, kiti žmonės kitaip supranta nepadorumą. Mokiniai gali būti matę pornografijos spaudos kioskuose, ar knygynuose. Reikėtų aptarti su jais pornografijos sąvoką, susiejant tai su jų požiūriu į lytiškumą. Diskutuodami apie pornografiją, apgalvokite savo teiginius, nes kai kurie mokiniai, ar jų šeimos nariai gali turėti jos namuose. Svarbu, kad mokiniai suprastų skirtumą tarp tų leidinių, kurie visuomenei priimtini, ir tokių, kurie yra sensacingi, šokiruojantys. Mokiniai turėtų pagalvoti, kaip pornografinė medžiaga atitinka arba neatitinka jų šeimos vertybės sekso ir lytiškumo srityje. Gali būti įdomu padiskutuoti, kokį poveikį pornografija daro mokinių požiūriui į seksą ir kokia jos vieta visuomenėje.

Kas yra lytinis nusikaltimas?

        Lytinis nusikaltimas - tai lytiniai santykiai tarp žmonių, iš kurių vienas sąmoningai ar nesąmoningai jiems nepritaria. Lytinių nusikaltimų pavyzdžiai - išprievartavimas, incestas, arba kraujomaiša (lytiniai santykiai su kraujo giminaičiais: tarp tėvų ir vaikų, brolių ir seserų, senelių ir anūkų), vaikų tvirkinimas, pažįstamų prievartavimas (kai išprievartauja pažįstamas žmogus). Apie lytinius nusikaltimus juo toliau, juo daugiau kalbama, tad jūs turėtumėte būti pasirengę atsakinėti į keblius klausimus, ypač apie kraujomaišą. Lytiniai kontaktai tarp šeimos narių tikriausiai dažnesni, negu dauguma žmonių įsivaizduoja. Pradėjus klasėje kalbėti lytinių nusikaltimų temą, gali paaiškėti, kad kai kurie mokiniai yra tai patyrę. Jūs turite būti itin atsargus, nes tokie mokiniai gali bijoti, kad tai iškils į aikštę, nukentės jų šeimos nariai.

        Incestas (kraujomaiša)
        Vaikai ar paaugliai, įpainioti į tokius nusikaltimus, lytinius veiksmus, dažniausiai verčiami juos slėpti. Ir jie paklūsta iš baimės, kad nukentės šeima, kad niekas juo nepatikės, kad jo suvedžiotojas nuskriaus kitą šeimos narį. Tiek auka, tiek suvedžiotojas gali būti abiejų lyčių.
Kraujomaiša gali ištikti bet kurią šeimą. Jos tikimybė padidėja, kai vienas iš tėvų yra alkoholikas ar narkomanas; kai vaikų ir tėvų tarpusavio santykiai blogi; kai vaikas mėgina perimti nesančio, sergančio ar mirusio gimdytojo vaidmenį; kai vienas iš tėvų yra įtėvis. Daug naudos čia galėtų duoti psichologo pokalbiai tiek su auka, tiek su suvedžiotoju.

        Pedofilija
        Tai lytinis potraukis vaikams; suaugusysis ir vaikas čia nesusiję giminystės ryšiais. Suvedžiotojas gali imtis, gali ir nesiimti prievartos. Pasitaiko ir prostitucijos atvejų. Dažniausiai apsiribojama lytinių organų čiupinėjimu, glostymu. Kaip ir kraujomaiša, pedofilija gali sukelti vaikui ilgalaikę traumą. Rekomenduojama psichologo pagalba.

        Išprievartavimas
        Tai lytinis suartėjimas prieš žmogaus valią. Aukomis gali būti tiek vyrai, tiek moterys. Turi ir fizinių, ir emocinių pasekmių. Išprievartauti gali svetimi žmonės, draugai, sutuoktiniai. Paprastai tai greičiau pykčio, noro valdyti negu lytinio pasitenkinimo aktas. Išprievartavimo aukoms gali padėti psichologo patarimai. O pokalbiai su pačiais prievartautojais, deja, neteikia optimizmo, kad jie 'pasitaisysią'.

 


[Į pradžią] [Lytinės sistemos sandara] [Lytiškumo ugdymas]  [Lytinis brendimas] [Kas yra kontracepcija] [Lytiškai plintančios ligos]  [ Žmogau vystymasis]